Telefony alarmowe:
Pogotowe Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998 ul. 11 Listopada 56
Policja: 997 ul. 11 Listopada 84
Pogotwie Gazowe: 992 Zagórzany
Pogotowie Energetyczne: 991 ul. 11 Listopada 52
Straż Miejska: 18 353 62 00
Pogotowie Wodociągowe: 18 352 67 24 Ropica Polska 51
Telefon Zaufania: 18 352 77 45 pn - pt od 15.00 - 19.00
Telefony służb zleceniowych:
Media: Telefon: Adres:
Energia elektryczna 664 222 890
Ryszard Kozioł
ul. Potockiego 3/17
CO, gaz
woda i kanalizacja
18 353 61 10
607 386 716

Kazimierz Mucha
ul. Konopnickiej 16/10
SAT-KOL Anteny RTV 18 353 67 42 ul. Kopernika 10
Służby zleceniowe Spółdzielni pełnią dyżury całodobowe, usuwają awarie, dokonują napraw i konserwacji na wezwanie za wiedzą i potwierdzeniem administratora Spółdzielni.