Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w roku 2019:
Data Godziny dyżuru Imię i Nazwisko
HARMONOGRAM DYŻURÓW
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w 2019 r. Miejsce dyżurowania: sala posiedzień, ul. Tuwima 8, I wtorek każdego miesiąca.
NASTĘPNY DYŻUR:

W godzinach: -