Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w roku 2019:
Data Godziny dyżuru Imię i Nazwisko
2019-09-03 14:00 - 15:00 Janusz Gryboś
2019-10-02 14:00 - 15:00 Józef Mitoraj
2019-11-04 14:00 - 15:00 Eugeniusz Lepa
2019-12-03 14:00 - 15:00 Eugeniusz Lepa
HARMONOGRAM DYŻURÓW
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w 2019 r. Miejsce dyżurowania: sala posiedzień, ul. Tuwima 8, I wtorek każdego miesiąca.
NASTĘPNY DYŻUR:

Janusz Gryboś

2019-09-03

W godzinach: 14:00 - 15:00