Rada Nadzorcza
Zakres działania Rady Nadzorczej S.M. “Osiedle Młodych” określa Statut Spółdzielni w § 56-61, natomiast szczegółowo zakres tych działań ustala regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach zajmuje się takimi sprawami jak:

  • uchwalanie planów gospodarczo-finansowych
  • nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni
  • uchwalanie unormowań wewnętrznych Spółdzielni
  • uchwalanie wysokości niektórych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe
  • analiza wyników finansowych uzyskanych za poszczególne okresy działalności
  • rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu
HARMONOGRAM DYŻURÓW
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w 2019 r. Miejsce dyżurowania: sala posiedzień, ul. Tuwima 8, I wtorek każdego miesiąca.
NASTĘPNY DYŻUR:

W godzinach: -


Komisje Rady Nadzorczej VIII kadencji:
PREZYDIUM:

KOMISJA REWIZYJNA:

KOMISJA CZŁONKOWSKO - MIESZKANIOWA:

KOMISJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA: