Komórki organizacyjne:
 • kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni
 • reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz
 • realizuje politykę kadrową i płacową
 • nadzoruje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne
 • przyjmuje i rozpatruje skargi na działalność pracowników
 • prowadzi i koordynuje sprawy z zakresu windykacji należności

 • udziela ogólnych informacji
 • przyjmuje i wysyła korespondencję
 • sporządza zaświadczenia, oświadczenia i inne pisma
 • prowadzi sprawy osobowe pracowników
 • prowadzi archiwum Spółdzielni
 • prowadzi akta organów Spółdzielni
 • prowadzi akta mieszkaniowe i rejestry członków
 • prowadzi i udziela informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych

 • prowadzi dokumentację finansowo - księgową
 • udziela informacji w sprawie opłat mieszkaniowych
 • wypełnia druki dodatków mieszkaniowych
 • prowadzi sprawy zaległości w opłatach mieszkaniowych
 • prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń mienia Spółdzielni oraz ubezpieczeń dobrowolnych dysponentów lokali
 • prowadzi sprawy z zakresu obsługi windykacji należności

 • dokonuje przeglądu stanu technicznego budynków i otoczenia
 • przyjmuje i załatwia zgłoszenia awarii i usterek
 • organizuje przetargi i wykonawstwo robót
 • dokonuje odbiorów robót remontowych
 • prowadzi ewidencję skarg i wniosków