Informacje
Przerwy w dostawie ciepła i cwu.
MPGK Sp. z o. o. informuje, że w związku z przebudową odcinka magistrali ciepłowniczej przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Tuwima, planowana przerwa w dostawie ciepła i cwu następi w dniach: od 19/09/2022 do 24/09/2022 roku.