Informacje
Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 15/90.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" ul. Tuwima 8 38 – 300 Gorlice

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 15/90, na IV piętrze, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 31,23 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,54 m². Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 33,77 m². Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, elektryczną i domofonową.

Cena wywoławcza wynosi 142 100,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sto złotych) - zgodnie z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, który jest do wglądu w biurze Spółdzielni. Minimalne postąpienie 1 000 zł. Wadium 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w Gorlicach przy ulicy Tuwima 8.

Osoby przystępujące do przetargu powinny do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00 wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. o/Gorlice ul. Jagiełły 6, nr konta: 37 1240 5110 1111 0000 5212 6521 wadium w kwocie 10 000 zł.

Wylicytowaną kwotę nabycia lokalu należy wpłacić na w/w konto rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Brak wpłaty w w/w terminie powoduje utratę wadium.

Pliki do pobrania:
Przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, położonego w Gorlicach przy ulicy Konopnickiej 15/90.