Informacje
Ogłoszenie - staż
Przyjmiemy na staż do Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych osobę:

  • zarejestrowaną jako bezrobotna w PUP
  • spełniającą warunki umożliwiające odbycie stażu
  • posiadającą chęć do uzupełniania wiedzy, szybko się uczącą
  • dokładną i rzetelną w wykonywaniu powierzonych zadań
  • posiadającą umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych
  • posiadającą wykształcenie min. średnie, preferowane branże związane z budownictwem, energetyką, geodezją, ekonomią
  • posiadającą dobry stan zdrowia – w przypadku zatrudnienia po odbyciu stażu wymagane badania umożliwiające pracę pow. 3m
  • staż przygotowywał będzie do prowadzenia, w przypadku dalszego zatrudnienia, spraw z zakresu : prowadzenia gospodarki energetycznej spółdzielni (np. odczyty, rozliczenia mediów), umów najmu i dzierżawy, gospodarki gruntami, obsługi spraw z zakresu przyjmowania i organizacji usuwania usterek w budynkach, utrzymania czystości na nieruchomościach, analizy kosztów utrzymania nieruchomości itp.
CV prosimy przesyłać na adres: smmlodych@op.pl lub składać w biurze Spółdzielni w terminie do 18.09.2020r wraz z podpisanym oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).