Informacje
Zmiana składu osobowego Zarządu “Osiedle Młodych” w Gorlicach.
Z dniem 1. września 2020 r. uległ zmianie skład osobowy Zarządu “Osiedle Młodych” w Gorlicach.

Zarząd S. M. "Osiedle Młodych" w Gorlicach:
  • Prezes Zarządu - Pan Andrzej RĄPAŁA
  • Zastępca Prezesa Zarządu - Pani Renata DUDEK