Informacje
Walne Zgromadzenie Członków S.M. “Osiedle Młodych” w Gorlicach.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach działając w oparciu o art. 39 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze / Dz.U. z 1995r. Nr 54 z późn. zmianami/ oraz § 39 ust.1 Statutu Spółdzielni, zawiadamia że dnia 28 września 2020r. o godz. 17:00 w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury, przy ulicy Michalusa 4 w Gorlicach, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków S.M. “Osiedle Młodych” w Gorlicach.
Pliki do pobrania:
Walne Zgromadzenie Członków S.M. “Osiedle Młodych” w Gorlicach.