Informacje
MPGK - Informacja dla odbiorców
Zmiana obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pliki do pobrania:
MPGK - Informacja dla odbiorców