Informacje
Apel o niewypalanie traw
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach informuje, że z nadejściem okresu wiosennego, jak co roku pojawiły się duże ilości suchych traw powodujące wzrost zagrożenia pożarowego. Corocznie obserwujemy proceder nagminnego wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach, będący niejednokrotnie przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych ora innych obiektów budowlanych. Ponadto dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Efektem takiego bezmyślnego działania są wielomilionowe straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi kończące się poważnymi poparzeniami, a nawet śmiercią. Ofiarami tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również osoby postronne oraz strażnicy biorący udział w akacjach ratowniczych.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zwraca Siudo wszystkich z apelem o bezwzględne przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i nie wypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych.

Prosimy również rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie dzieci, rodzaj i miejsce zabaw, a także posiadanie przez nich zapałek, zapalniczek itp., gdyż w wielu przypadkach to właśnie dzieci i młodzież są sprawcami tego typu zdarzeń.