Informacje
Zawiadomienie
Działając na podstawie art. 4 ust 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 152 pkt. 4 Statutu Spółdzielni zawiadamiamy:

Zgodnie z uchwałą z dnia 28 listopada 2019 r. nr 201/XII/2019 Rady Miasta Gorlice od dnia 01.01.2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 8 zł / osobę/miesięcznie na 17,50 zł / osobę/miesięcznie.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata ta została określona w/w uchwałą Rady Miasta na 35 zł /osobę/miesięcznie.

W/w stawki opłat są opłatami ustalanymi przez Radę Miasta Gorlice i są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.
Informujemy, że w przypadku zmian ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny, jego właściciel zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji w biurze Spółdzielni.
Druki deklaracji dostępne są m. in. na stronie www.osiedlemlodych.gorlice.pl (link do deklaracji) oraz w biurze Spółdzielni