Informacje
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych
Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że 16 października na terenie Gorlic przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w dniach 14 - 18 października - zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 16 października 2019 r.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przygotowanie i wystawienie w/w odpadów, tak aby w dniu zbiórki wszystkie mogły zostać zebrane. Odpady prosimy wystawiać tylko w wyznaczonych miejscach, w sposób niepowodujący utrudnień i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, tel.  18 35 51 247.

Wykaz punktów zbiórki do pobrania TUTAJ.Zbiórka odpadów niebezpiecznych: 14 - 18 października 2019 r.

Mieszkańcy Miasta będą mogli oddać bezpłatnie odpady takie jak: zużyte świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie, chemikalia, lakiery, przeterminowane oleje, jak również puste pojemniki po tych chemikaliach. Podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych odbierane będą również przeterminowane leki.

Zbiórka polegać będzie na bezpośrednim odbiorze przez obsługę pojazdu firmy EMPOL Spółka z o. o. odpadów niebezpiecznych przekazywanych przez mieszkańców Gorlic. Odpadów nie należy pozostawiać w miejscu zbiórki.

Odpady będą przyjmowane w wyznaczonym terminie i miejscu w godzinach: 14:30 do 16:30.

Termin i miejsca zbiórki w dniach 14 - 18 października 2019 r.

• ul. Kościuszki na poboczu przy stacji „trafo”, w sąsiedztwie bloku Nr 26 w dniu 14 października w godzinach 14³° do 16³°,
• ul. Sienkiewicza na dawnym parkingu obok stadionu w dniu 15 października w godzinach 14³° do 16³°,
• ul. Tuwima 2 (parking) w dniu 16 października w godzinach 14³° do 16³°,
• ul. Wyszyńskiego na parkingu pod Przedszkolem w dniu 17 października w godzinach 14³° do 16³°,  
• ul. Stróżowska i Niepodległości na chodniku przy barierce po lewej stronie zjeżdżając z ul. Stróżowskiej w ulicę Niepodległości w dniu 18 października w godzinach 14³° do 16³°.