Informacje
Brak przydatności wody do spożycia


MPGK podstawi beczkowozy, lokalizacja beczkowozu: ul. Tuwima, parking przy Delikatesach Centrum.