Informacje
Walne Zgromadzenie Członków S.M. “Osiedle Młodych” w Gorlicach.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gorlicach działając w oparciu o § 32 Statutu Spółdzielni, oraz art. 25, art. 42 oraz art. 45 ustawy z 9 czerwca 2022 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 poz. 1561) zawiadamia że dnia 19 maja 2023r. o godz. 17:00 w budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" przy ulicy Jagiełły 5 w Gorlicach (budynek dawnego kina Wiarus), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków S.M. “Osiedle Młodych” w Gorlicach.
Pliki do pobrania:
Walne Zgromadzenie Członków S.M. “Osiedle Młodych” w Gorlicach.