Spółdzielnia » Skład Zarządu

Rada Nadzorcza:

Zakres działania Rady Nadzorczej S.M. “Osiedle Młodych” określa Statut Spółdzielni w § 56-61, natomiast szczegółowo zakres tych działań ustala regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach zajmuje się takimi sprawami jak:

  • uchwalanie planów gospodarczo-finansowych
  • nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni
  • uchwalanie unormowań wewnętrznych Spółdzielni
  • uchwalanie wysokości niektórych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe
  • analiza wyników finansowych uzyskanych za poszczególne okresy działalności
  • rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu


Komisje Rady Nadzorczej VIII kadencji:

Prezydium:

1. Przewodniczący Eugeniusz Lepa
2. Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Skowroński
3. Sekretarz Bogumiła Kapuścińska
4. Przew.komisji rewizyjnej Szymon Ślusarz
5. Przew.komisji członk-mieszk. Piotr Dziedzina
6. Przew.komisji techn.eksploat. Andrzej Gubernat

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący Szymon Ślusarz
2. Zastępca Przewodniczącego Piotr Dziedzina
3. Sekretarz Bogumiła Kapuścińska
4. Członek Eugeniusz Lepa
5. Członek Mieczysław Szloch

Komisja Członkowsko - Mieszkaniowa:

1. Przewodniczący Piotr Dziedzina
2. Zastępca Przewodniczącego Barbara Gugulska
3. Sekretarz Jan Sokański
4. Członek Józef Mitoraj
5. Członek Janusz Gryboś

Komisja Techniczno - Eksploatacyjna:

1. Przewodniczący Andrzej Gubernat
2. Zastępca Przewodniczącego Jan Sokański
3. Sekretarz Mieczysław Szloch
4. Członek Kazimierz Skowroński
5. Członek Józef Mitoraj
6. Członek Janusz Gryboś
7. Członek Barbara Gugulska


Rada Nadzorcza VIII kadencji została wybrana przez Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 2/2018 dnia 30 maja 2018r.

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w 2019 r.

Miejsce dyżurowania: sala posiedzień, ul Tuwima 8, I wtorek każdego miesiąca

 

8 styczeń 14:00 - 15: 00 Pani Gugulska Barbara
5 luty 14:00 - 15: 00 Pan Mieczysław Szloch
5 marzec 14:00 - 15: 00 Pan Szymon Ślusarz
2 kwiecień 14:00 - 15: 00 Pan Andrzej Gubernat
7 maj 14:00 - 15: 00 Pan Kazimierz Skowroński
4 czerwiec 14:00 - 15: 00 Pan Piotr Dziedzina
2 lipiec 14:00 - 15: 00 Pani Bogumiła Kapuścińska
2 sierpień 14:00 - 15: 00 Pan Jan Sokański
3 wrzesień 14:00 - 15: 00 Pan Janusz Gryboś
2 październik 14:00 - 15: 00 Pan Józef Mitoraj
4 listopad 14:00 - 15: 00 Pan Eugeniusz Lepa
3 grudzień 14:00 - 15: 00 Pan Eugeniusz Lepa