Spółdzielnia » Skład Zarządu

Prezes Zarządu:

 • mgr Andrzej Rąpała
  • kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni
  • reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz
  • realizuje politykę kadrową i płacową
  • nadzoruje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne
  • przyjmuje i rozpatruje skargi na działalność pracowników

Sekretariat:

 • mgr Marzena Malinowska - specjalista d/s administracyjnych
 • załatwia sprawy:
  • udziela ogólnych informacji
  • przyjmuje i wysyła korespondencję
  • sporządza zaświadczenia, oświadczenia i inne pisma
  • prowadzi sprawy osobowe pracowników
  • prowadzi archiwum Spółdzielni

Dział Księgowości:

 • mgr Renata Dudek - główna księgowa
 • mgr Elżbieta Knych - specjalista d/s księgowości
 • załatwia sprawy:
  • prowadzi dokumentację finansowo - księgową
  • udziela informacji w sprawie opłat mieszkaniowych
  • wypełnia druki dodatków mieszkaniowych

Dział Członkowsko - Mieszkaniowy:

 • mgr inż. Jan Leśniowski - Zastępca Prezesa
 • załatwia sprawy:
  • prowadzi akta mieszkaniowe i rejestry Członków
  • udziela informacji w sprawach członkowsko - mieszkaniowych
  • prowadzi sprawy zaległości w opłatach mieszkaniowych
  • nadzoruje pracę gospodarzy budynków

Dział Techniczno - Eksploatacyjny:

 • mgr inż. Jolanta Ciślak - starszy inspektor d/s techniczno - eksploatacyjnych
 • załatwia sprawy:
  • dokonuje przeglądu stanu technicznego budynków i otoczenia
  • przyjmuje i załatwia zgłoszenia awarii i usterek
  • organizuje przetargi i wykonawstwo robót
  • dokonuje odbiorów robót remontowych
  • prowadzi ewidencję skarg i wniosków